Jour

Akuta ärenden

Om något akut inträffar och ni behöver brådskande hjälp finns våra fastighetstekniker tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

Vi rycker ut på akuta ärenden som exempelvis:

  • Vattenläckor
  • Översvämningar
  • Avloppsstopp
  • Elavbrott
  • Skadegörelse
  • Brand
  • Glasskador
  • Inbrott
  • Akuta värmeproblem
  • Snö- och is borttagning