Projektledning & Besiktning

Projektledning

Vi på Fastio har en lång erfarenhet inom fastighetsteknik och rådande byggnadsnormer. Vår breda kompetens inom stomme, energi och konstruktionsteknik gör oss unikt kompetenta att driva de mest avancerade projekten, från tanke till slutbesiktning.
Våra projektledningsmetoder och engagerade byggprojektledare ger er en kostnadseffektivt utförd entreprenad som alltid utförs i enlighet med rådande lagar, regler och branschnormer. Projektledning på vårt sätt gör att er entreprenad aldrig blir för omfattande eller onödigt dyr.
Att ha någon som kan svara på tekniska frågor när det behövs och för att få rätt saker att hända gör att ni känner er trygga när ni anlitar oss.

Några av de moment som ingår i arbetet är:

 • Under projekteringsfasen detaljerar vi vad som ska ingå i entreprenaden. Det innebär förbesiktningar, informationsinsamling och genomgång av projektets ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar.
 • Att upprätta förfrågningsunderlag, hålla dialog med entreprenörer och myndigheter samt granska och justera inkomna anbud för att till sist kunna upprätta ett gediget och noggrant utformat entreprenadavtal med utvald entreprenör.
 • Vi gör fortlöpande kontroller på byggarbetsplatsen, håller byggmöten och hanterar uppkomna ärenden under projektets gång.
 • Entreprenadbesiktningar inför, under och efter avslutat projekt. Allt dokumenteras i besiktningsutlåtanden. En besiktigad entreprenad ger ökad trygghet för alla parter.

Besiktning

 • Genom vårt dotterbolag Besiktab erbjuder vi samtliga besiktningsformer till entreprenader.

 • Besiktningstjänster för privatpersoner.

Våra tjänster

Fastighetsförvaltning

 • Fastighetsskötsel med löpande underhåll
 • Tekniska installationer t.ex. fjärrvärme, solceller och kulvert

 • Felanmälan och jourtjänst

Energiförvaltning

 • Energieffektivisering
 • Övervakning av ventilation och värmeanläggning

 • Optimering av driftkostnader

Projektledning
Besiktning

 • Bred kompetens inom stomme, energi och konstruktionsteknik
 • Besiktning mot företag och privatpersoner