Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Teknisk förvaltning

För att en fastighet ska hållas i gott skick behöver den skötas om på rätt sätt. När en bostadsrättsförening underhålls med professionell kompetens ger det en långvarig trygghet för ekonomin samtidigt som det skapar en säker och trevlig miljö för den boende. Vi arbetar proaktivt för att minimera risken för större ingrepp i framtiden, samt föreslå förbättringar som ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Fastio utför en välplanerad och skräddarsydd förvaltning för att hitta den bästa lösningen för er fastighet.

Våra tjänster inom teknisk förvaltning innehåller:

 • Ta fram en tydlig underhållsplan.
 • Personlig kontaktperson.
 • Närvarar på styrelse- och årsmöten, följer upp ärendehantering, störningsärenden, trygghetsfrågor samt presentation av underhållsplanering och arbete.
 • Rondering med löpande underhåll, tillsyn och skötsel.
 • Fastighetsskötsel av utemiljö såsom belysning, gräsklippning och snöröjning.
 • Upprättande och aktiv förvaltning av SBA (systematiskt brandskyddsarbete).
 • Tekniska installationer exempelvis fjärrvärme, solceller och kulvert.
 • Komplett byggprojektledning, hjälp och stöttning vid större renoveringar och stambyten.
 • Vi ser till så att fastigheten uppfyller rådande myndighetskrav exempelvis besiktning av hissar, lekplatser och garageportar.
 • Upphandla och presentera offerter av planerade underhåll och projekt.
 • Kontroll av avtal och att leverantörer uppfyller sina uppdrag.
 • Felanmälan och jourtjänst.
 • Årlig besiktning inför underhållsplanering.
 • Tillsyn i alla allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, miljörum.

Vi hjälper er att skapa en förvaltning anpassad efter era behov och önskemål.

Våra tjänster

Fastighetsförvaltning

 • Fastighetsskötsel med löpande underhåll
 • Tekniska installationer t.ex. fjärrvärme, solceller och kulvert

 • Felanmälan och jourtjänst

Energiförvaltning

 • Energieffektivisering
 • Övervakning av ventilation och värmeanläggning

 • Optimering av driftkostnader

Projektledning
Besiktning

 • Bred kompetens inom stomme, energi och konstruktionsteknik
 • Besiktning mot företag och privatpersoner