Energiförvaltning

Energiförvaltning och fastighetsdrift

Vi ser till att den dagliga driften av fastigheten fungerar som den ska, med fokus på hållbarhet, ekonomi och miljö. Genom att arbeta proaktivt och få full koll på hur mycket energi fastigheten förbrukar kan vi ta fram förslag och åtgärder för att göra er fastighet så energieffektiv som möjligt. På så sätt kan vi även undvika större ingrepp i framtiden och föreslå förbättringar som ger både långsiktiga, miljömässiga och ekonomiska besparingar.

Våra tjänster inom energiförvaltning innehåller:

 • Löpande övervakning och optimering av den dagliga driften.
 • Förslag gällande energieffektivisering och hjälper till att spara energi samt sänka
 • driftkostnader.
 • Tillsyn, underhåll och skötsel av exempelvis belysning, ventilation, värme, el och vatten.
 • Uppsikt över energiförbrukningen.
 • Mätning av radonvärden i fastigheten.
 • Upprätthålla en bra och trygg innemiljö.
 • Utförande av tekniska installationer exempelvis värmeanläggning och solceller.
 • Uppföljning av inomhusklimat, kontroll av rätt inomhustemperatur och värme.
 • Hjälper till att sköta kontroller och besiktningar så att föreningens fastighet uppfyller lagar och myndighetskrav exempelvis OVK & energideklaration.
 • Ser till så att er förening minskar sin klimatpåverkan och sänker driftkostnaderna.

Vi hjälper er att skapa en förvaltning anpassad efter era behov och önskemål.

Våra tjänster

Fastighetsförvaltning

 • Fastighetsskötsel med löpande underhåll
 • Tekniska installationer t.ex. fjärrvärme, solceller och kulvert

 • Felanmälan och jourtjänst

Energiförvaltning

 • Energieffektivisering
 • Övervakning av ventilation och värmeanläggning

 • Optimering av driftkostnader

Projektledning
Besiktning

 • Bred kompetens inom stomme, energi och konstruktionsteknik
 • Besiktning mot företag och privatpersoner