Tjänster för Fastighetsförvaltning

Tjänster för Fastighetsförvaltning

Förvaltning anpassad efter era behov

När vi på Fastio tar hand om er tekniska förvaltning arbetar vi med fastighetens utveckling och underhåll på både kort och lång sikt. Fastighetens underhållsplan ligger som grund i det långsiktiga arbetet med förädlingen utav fastighetsbeståndet. Tillsammans utvecklar vi fastigheten och ser till att den är väl rustad inför framtiden. Den dagliga driften tar våra kompetenta medarbetare hand om.

Fastighetsförvaltning

  • Fastighetsskötsel med löpande underhåll
  • Tekniska installationer t.ex. fjärrvärme, solceller och kulvert

  • Felanmälan och jourtjänst

Energiförvaltning

  • Energieffektivisering
  • Övervakning av ventilation och värmeanläggning

  • Optimering av driftkostnader

Projektledning
Besiktning

  • Bred kompetens inom stomme, energi och konstruktionsteknik
  • Besiktning mot företag och privatpersoner